Rapport om kønsbestemte lønforskelle 2021

LØN & BONUSGAP

MEAN MEDIAN
LØNFORSKEL 13.8% 0.0%
BONUSGAP 54.6% 15.2%

Ovenstående tabel viser vores kønsbestemte lønforskelle og kønsbestemte bonusforskelle fra datoen 5. april 2021.

Procentdel af mænd og kvinder, der modtager bonusudbetaling: M 41.4 % og K 45.6 %.

Det viser gennemsnittet og gennemssnitlige forskelle i timeløn og bonus for mænd og kvinder i året op til og inklusiv d. 5. april 2021.

LØNKVARTIL

LøNKVARTIL

Ovenstående diagram viser fordelingen mellem køn over fire lige store lønkvartiler.

Det viser, at vi har en højere procentdel af mandlige kollegaer i den øvre kvartil og øvre median, og en lidt højere procentdel af kvindelige kollegaer i den nedre median og nedre kvartil.

FORSTÅ VORES DATA

Vi er overbeviste om, at mænd og kvinder får lige løn, når de arbejder i ligestillede roller.

Vores data viser, at vi i øjeblikket har en højere procentvis andel af mænd, der bestrider højere stillinger i virksomheden.

VORES HANDLINGER

Selvom vi mener, at vores Ligelønsoversigt viser, at vi betaler ligeløn, har vi alligevel iværksat en række initiativer for at sikre, at vi overvåger dette regelmæssigt og grundigt for at sikre, at disse resultater er konsistente på alle områder.

Selvom der er en lønforskel mellem mandlige og kvindelige kollegaer på tværs af forretningen, er vi sikre på, at vi betaler mandlige og kvindelige kollegaer ens for ligestillede roller. Vi vil fortsætte med at overvåge dette regelmæssigt og er sikre på, at de offentliggjorte oplysninger er nøjagtige.


Denne erklæring er underskrevet af Mike Tomkins, Chairman

Mike Tomkins

Vær den første til at høre om vores bedste tilbud, største besparelser og nye varer ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev i dag!